header image

Екип

Управител ЮБМОЦ,
Ръководител "Учебна дейност"
- к.д.п. Георги Събев -
▪тел: 0888239565
▪E-mail: southbulgariancenter@yahoo.com

Екип Преподаватели
- к.д.п Климент Джурбинев -
- к.д.п Стайко Стоев -
- к.д.п Камен Зографов -
- ел.инж. Задик Задикян -
- Тодор Стоянов Димитров -
- д-р ел.инж. Гинко Георгиев -
- гл.мex. Димитър Михалев -
- д-р Стоян Михов -
- д-р Димана Михова -
- Севил Юсуфова Иванова -

Технически Сътрудници
- Велина Маринова -
▪тел: 0887879067
- Мирослав Събев -
▪тел: 0888700043

Партньори