header image
От датa До дата Курс Запиши се
17.08 19.08 ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Запиши се
17.08 17.08 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ Запиши се
18.08 18.08 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Запиши се
18.08 19.08 ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
19.08 19.08 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
19.08 28.08 ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ НА МОРЕ Запиши се
19.08 19.08 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
19.08 19.08 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Запиши се