header image
От датa До дата Курс Запиши се
16.06 16.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
16.06 18.06 ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Запиши се
17.06 17.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Запиши се
17.06 18.06 ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Запиши се
18.06 18.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Запиши се
18.06 18.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
18.06 19.06 КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Запиши се
18.06 19.06 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Запиши се
19.06 21.06 ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
21.06 21.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
21.06 25.06 МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА Запиши се
22.06 23.06 СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПАЖИ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ) Запиши се
22.06 25.06 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТАТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ Запиши се
22.06 25.06 ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ Запиши се
23.06 25.06 УМЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Запиши се
24.06 25.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА Запиши се
24.06 24.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Запиши се
25.06 25.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ Запиши се
25.06 25.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Запиши се
25.06 25.06 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се