header image
От датa До дата Курс Запиши се
21.01 21.01 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ Запиши се
22.01 27.01 ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Запиши се
28.01 29.01 ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Запиши се