header image
От датa До дата Курс Запиши се
21.09 24.09 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТАТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ Запиши се
23.09 23.09 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Запиши се
23.09 24.09 ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Запиши се
24.09 24.09 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Запиши се
24.09 24.09 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
24.09 25.09 КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Запиши се
24.09 25.09 ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Запиши се