header image
От датa До дата Курс Запиши се
21.07 23.07 ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
21.07 23.07 ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
22.07 22.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Запиши се
22.07 23.07 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Запиши се
23.07 23.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Запиши се
23.07 23.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
23.07 31.07 ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ НА МОРЕ Запиши се
25.07 29.07 ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Запиши се