Партньори

Екип

Управител ЮБМОЦ
Велина Събева
тел: 0887879067
Ръководител "Учебна дейност"
к.д.п. Георги Събев
тел: 0888239565
к.д.п. Красимир Чобанов
Екип Преподаватели
к.д.п Климент Джурбинев
к.д.п Стайко Стоев
к.д.п Камен Зографов
ст. пом. Димитър Петков
Тодор Стоянов Димитров
д-р ел.инж. Гинко Георгиев
ел.инж. Димитър Петров
гл.мex. Йордан Кебонин
д-р Стоян Михов
д-р Димана Михова
Севил Юсуфова Иванова
Технически Сътрудници
Мирослав Събев
тел: 0888700043