Партньори
Седмично разписание
От дата До дата Курс Повече информация Записване
22.07 23.07 ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Виж повече Запиши се
22.07 23.07 КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Виж повече Запиши се
23.07 24.07 СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПАЖИ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ) Виж повече Запиши се
23.07 23.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ Виж повече Запиши се
23.07 25.07 ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Виж повече Запиши се
24.07 24.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Виж повече Запиши се
25.07 26.07 ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Виж повече Запиши се
25.07 25.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Виж повече Запиши се
25.07 25.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Виж повече Запиши се
26.07 26.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Виж повече Запиши се
26.07 31.07 ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Виж повече Запиши се
26.07 03.08 ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ НА МОРЕ Виж повече Запиши се
28.07 30.07 ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Виж повече Запиши се
28.07 01.08 МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА Виж повече Запиши се
29.07 01.08 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТАТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ Виж повече Запиши се
30.07 01.08 УМЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Виж повече Запиши се
31.07 01.08 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА Виж повече Запиши се