Партньори
Седмично разписание
От дата До дата Курс Повече информация Записване
05.12 06.12 СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПАЖИ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ) Виж повече Запиши се
07.12 10.12 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТАТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ Виж повече Запиши се
07.12 09.12 ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Виж повече Запиши се
08.12 09.12 ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Виж повече Запиши се
09.12 09.12 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Виж повече Запиши се
09.12 09.12 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Виж повече Запиши се
10.12 15.12 ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Виж повече Запиши се