Партньори
Контакти

Южно-български Морски Образователен Център (ЮБМОЦ ЕООД)
Адрес: гр. Бургас 8000 Ул. "Княз Александър Батенберг" 1, Магазия 6, ет. 2

Телефон за връзка: +359 887 87 9067
E-mail: southbulgariancenter@yahoo.com
Facebook: Южнобългарски Морски Образователен Център

Основна сграда:

Тренировъчен полигон: